CILVĒKS CILVĒKAM


programma kolektīvam sadarbības prasmju attīstīšanai un produktivitātei


Pašizziņa ar neformālās

izglītības metodēm

Interaktīvas nodarbības

cilvēka rīcības izziņai

Radoša pieeja ikdienas ieradumu izstrādei

Produktivitātes

soļu dizains

Konsultācijas, individuālais koučings


UZŅĒMUMIEM UN KOMANDĀM

Mūsdienīgiem uzņēmumiem, kam aktuāla izaugsme ar tūlītējiem rezultātiem ar ilgtermiņa efektu. 


FORMĀTS

Piecu moduļu programma ar neformālās izglītības, koučinga, mentoringa metodēm un praktiskiem uzdevumiem starp nodarbībām. Vienam modulim tiek veltīta 1 diena.   

Programma angļu valodā ar latviešu valodas atbalstu nepieciešamības gadījumā.


REZULTĀTS 

 - uzlabotas komandas, sadarbības prasmes 

 - vienots darbinieku un vadītāju redzējums par uzņēmuma attīstību

 - saskaņotas ikdienas rutīnas uzņēmuma ikdienā

 - paaustināti uzņēmuma efektivitātes rādītāji (klientu vai biedru skaits, peļna, projekti utt). 


IEGULDĪJUMS

Katra moduļa izmaksas 1000 eur. Summā ietilpst PVN. 

Summā ietilpst - 2 treneru darbs, tulkošana, izdales materiāli, grupas koučings vadības grupai pirms mācību sākuma, individuālais koučings programmas dalībniekiem konkrētu jautājumu atrisināšanai


PAPILDUS

Ja nepieciešams, sagatavojam arī programmas vizualizācijas, uzsaukumus dalībnieku uzrunāšanai un veicam dalībnieku atlasi.
Ir tikai mazdrusciņ no pirmās mācību tikšanās pagājis un reizē tik daudz ir ko sajust. Tajā bija tāds mīļums un rūpes vienam pret otru, un reizē jauda. Es gribēju, lai mana komanda saņem kaut mazdrusciņu. Šobrīd tikai viena programmas diena aizvadīta, bet tas ir TĀDS lādiņš. Tas ir vilnis! Pie mums pamatā viss ciparos mērās un tikai pusotras nedēļas laikā jau tādas rezultātu izmaiņas! Un enerģija plūst tālāk. Cilvēki vēlas attistīties tālāk, mācīties vairāk. Izskatās, ka izveidosim ilgtermiņa programmu savai kompānijai. Ir kaifs uzdrošināties lekt pašai, bet jauda, kad manējie lec līdzi. Kad ļaujies - viss notiek viegli. Tas ir mans lielākais atklājums. Paldies Ievai Elvīrai un Henrikam!Evita Šķipsna, SIA "Ieroči"