SOULAURA PAINTINGS DVĒSELES GLEZNOJUMI


Artist Henric Johansson is creating paintings what helps to answer to inner challanges. It is like receive a key of special doors. 

Mākslnieks Henriks Johanssons rada gleznojumus kas palīdz atbildēt uz iekšējiem izaicinājumiem. Tas ir kā saņemt atslēdziņu no īpašām durvīm.

34101114_1301036626696996_9039976044257345536_n
34132892_1301036720030320_25614914370404352_n
10531360_534520883348578_2073723605403640733_o
Soulaura Painting

CREATING SOULAURA PAINTING

RADOT DVĒSELES GLEZNOJUMU


Soulaura painting is not answer or solution to situations, critical points. Answer in always with in You. Painting just helps You to hear, feel, recognise what is hidden inside of Your soul.  Is not right or wrong. It is not exit or strategy. It is a whisper from Universe to

confirm that You are in this World unique and there is no need to fix You. Just be yourself. Come

towards.  


Dvēseles gleznojums nav atbilde vai risinājums konkrētai situācijai, kritiskam brīdim. Atbilde vienmēr ir Tevī pašā. Gleznojums tikai palīdz Tev sadzirdēt, sajust un apzināties kas Tavā dvēselē ir apslēpts. Nav pareizi vai nepareizi. Tā nav izeja vai stratēģija. Tas ir Visuma čuksts, kas apstiprina, ka esi šajā pasaulē unikāls un Tevi nav nepieciešams salabot. Panāc sev pretī.